collecte voor Huize Agnes

collecte voor Huize Agnes

Op 2 oktober was de eerste collecte voor Huize Agnes en dat bracht het mooie bedrag van € 355 op. Gemiddeld een bedrag van ongeveer € 3,40 per kerkganger. Een prachtig resultaat. De komende zondagen 16 en 23 oktober gaan we nogmaals collecteren voor Huize Agnes. Het...
Hoe staat het met de vluchtelingen in Utrecht?

Hoe staat het met de vluchtelingen in Utrecht?

EUG-Platform Hulp aan Vluchtelingen. Als vervolg op de informatieavond van 14 juni , waarin Marieke Sillevis Smitt een groep van 15 zeer betrokken mensen van de EUG van alles vertelde over de opvang van vluchtelingen in Utrecht, is er op 7 juli gebrainstormd over een...