Vervolg (9) Sanjuna

In deze blog heb ik al eerder iets uitgelegd over de bouw van een watertank en de betrokkenheid van de EUG bij dit watertankproject in de regio Empada in Guinee-Bissau.

In Guinée-Bissau is een methode ontwikkeld per wooneenheid regenwater in de natte tijd te verzamelen en op te slaan in een cementen tank van 5.000 liter (een zogenbaamde fossa). Het water blijft in zo’n tank goed tot aan de droge tijd en betekent in zo’n geval schoon drinkwater. Sanjuna heeft geregeld dat hier een metselaar is opgeleid, die samen met 2 assistenten de tanks bouwt met gebruik van lokaal verkrijgbare materialen. Dit draagt bovendien dus bij aan de lokale economie. De opdrachtgever moet zelf ook financieel bijdragen en tijdens s de bouw zorgen voor metselzand en eten en drinken voor de bouwers.

Op zondag 27 augustus a.s. wordt weer een collecte gehouden voor de St. Sanjuna tbv de bouw van deze fossa’s. Inmiddels hebben we binnen de EUG bij de eerdere collectes in 2017 voor dit doel al bijna €900 bij elkaar gebracht. Dat bedrag is goed voor 4,5 fossa. Inmiddels is begonnen met de bouw (zie onderstaande foto’s die mijn broer in juli 2017 heeft gemaakt). Als we de gewenste 7 watertanks (streefgetal van de EUG) willen realiseren moeten we nog flink wat geld doneren.

Laten we het proberen met elkaar!!!

Wie meer wil weten over het werk van de St. Sanjuna kan het e.e.a. lezen op hun website.
Van harte aanbevolen!!

Liesbeth Kuyvenhoven