In december hebben we meegedaan aan de adventsactie van de Utrechtse R.K parochies ten behoeve van bisschop Mirkis in Kirkuk. In de collectes van 7 en 21 mei gaan we nogmaals een keer collecteren voor dit goede doel.

Dit schreven we in december:
Monseigneur Mirkis heeft met zijn kerk de zorg voor een kamp met 4000 verdreven mensen. Daarnaast heeft de bisschop met een team van vrijwilligers de zorg voor een groep van 400 jonge mensen op zich genomen. Hij biedt hen de gelegenheid om aan de universiteit van de stad te gaan studeren en hoopt dat deze mensen besluiten in Irak te blijven. Zij kunnen het nieuwe kader worden dat nodig is voor de wederopbouw van het land dat door miljoenen mensen de rug is toegekeerd.

Dit is de tand van zaken op dit moment:
Het project loopt goed. Dat betekent vooral dat de toestroom van studenten goed loopt. Inmiddels zijn het er 700. Omdat er wéér een studiejaar begon en sommige studenten al twee jaar wachtten om te kunnen beginnen, heeft bisschop Mirkis er veel aangenomen. Met name studenten met een Yezidi-achtergrond. Dat is mogelijk door de steun uit verschillende delen van de wereld. Maar het blijft spannend, want er is maar een financiële buffer voor een paar maanden.

Een goede reden om deze actie nog een keer te steunen.

Recent is een delegatie vanuit Utrecht op bezoek geweest. Onder andere was Erik Borgman hierbij. Op zijn blog schrijft hij over de kerk in Kirkuk en over het eindexamenfeest van een afgestudeerde vluchtelingenstudenten.