Taal doet meer zorgt er met ruim 900 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken.

Vrijwillige taalcoaches bieden taalcoaching en activering aan mannen en vrouwen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. De vrijwillige mentoren en huiswerkbegeleiders ondersteunen risicoleerlingen op de middelbare school. Zij krijgen een extra steun in de rug om een goede start te maken in de brugklas en bij het maken van huiswerk. Taalmentoren helpen het begrijpend lezen en de woordenschat te verbeteren en voorlezers stimuleren plezier in lezen en leren.

Op zondag 4 juni, maar ook op 18 juni, gaan we collecteren voor Taal doet meer en zorgen zo voor financiële ondersteuning. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een bijdrage te leveren door zelf vrijwilliger te worden.

Op 12 juni is er een introductietraining voor nieuwe jeugdvrijwilligers! Wie weet is het iets voor jou?