Cyclus “Verbonden met al wat is”

cyclus Verbonden met al wat is 15 mei – 3 juli 2016Inleiding over de cyclus “Duurzaamheid” is een thema dat de laatste tijd wortel heeft geschoten op het kerkelijk erf. Zo ook in de Janskerk. Individuele leden proberen hun ecologische voetafdruk kleiner te maken. De diaconie bezint zich op een bijdrage van ons als gemeenschap. En de voorgangers zoeken naar wegen om bij te dragen aan bezieling in deze. Paus Franciscus stelde in zijn recente encycliek Laudato Si’ dat duurzaamheid niet alleen een technisch, politiek en economisch vraagstuk is. Hij wijst het ‘technocratisch-economisch paradigma van onze cultuur’ juist aan als oorzaak van milieuproblemen. Mensen zijn niet de heerser over de natuur en over hun medemensen, maar onderdeel van een groter geheel. Dat vertellen zowel de natuurwetenschappen als alle grote godsdiensten. De kreet van de armen en de kreet van de natuur vragen een ander antwoord. Er is wereldwijd een bekering nodig naar een integrale ecologie die recht doet aan de samenhang van natuurlijke en maatschappelijke systemen. Het christendom kan daar in zijn ogen een belangrijke bijdrage aan leveren vanuit de Bijbelse visie op de onderlinge afhankelijkheid van alles wat bestaat . Vanaf 15 mei, Pinksteren, zoeken we in een cyclus van acht zondagen naar een visie op duurzaamheid vanuit onze christelijke bronnen.. Wij hebben deze cyclus als naam gegeven “Verbonden met al wat is”. Het besef van verbondenheid met medemensen, met de aarde en met God staat haaks op de individualistische en economistische tijdgeest en maakt het mogelijk om duurzaam te leven.

Zondag 15 mei

Pinksteren m.m.v. het Janskoor
Thema: ’Kom Schepper Geest’

Zondag 22 mei

tienerviering
Thema: ‘Wat zullen we eten?’

Zondag 29 mei

doopviering m.m.v. het Janskoor
Thema: ‘Juich de Eeuwige toe, heel de aarde’

Zondag 5 juni
Thema: ‘Je plaats in het geheel’

Zondag 12 juni

m.m.v. het Janskoor
Thema: ‘In alles diep verscholen’

Zondag 19 juni

roze zondag
Thema: ‘Worden wie je bent’

Zondag 26 juni

m.m.v. het Janskoor
Thema: ‘Bron van levend water’

Zondag 3 juli
Thema: ‘ Verlangen en hoop.’