Oktober is binnen de katholieke traditie een maand waar in het gebed van de rozenkrans bijzonder in de belangstelling staat. Een van de gebeden welke bij het rozenkrans bidden gebruikelijk is, is de Litanie van Maria. Officieel heet deze litanie de Litanie van Loreto.
Het is een gebed waarin God om ontferming wordt gevraagd en waarin Maria bij 51 namen gevraagd wordt om mee te bidden voor de intenties van de persoon(personen) die de rozenkrans bidden.

Deze 51 namen van Maria, deze titels deze in principe gewone vrouw gegeven zijn een grote bron voor meditatie en bezinning. Op het eerste gezicht zijn het mooie, misschien wat overdreven of vergezochte titels uit een verleden waar stof op is gekomen.
Als we beter kijken zien we een rijkdom aan Oud en Nieuw Testamentische beelden, aan theologische interpretaties en handreikingen om te reflecteren op Jezus. Hoe gek dit ook kan klinken als we spreken over een naam gegeven aan de Bijbelse vrouw Maria…..

Johanneke Bosman, pastor van de EUG en Teunis Hol, fotograaf hebben het ‘monster’ project op zich genomen om in beeld en woord deze litanie inzichtelijk en toegankelijk te maken.
51 mensen die betrokken zijn bij de EUG zijn vastgelegd als één van de titels van Maria. Mannen en vrouwen, jongeren en senioren, mensen die Maria inspirerend vinden en mensen waar Maria geen rol speelt in de zoekende relatie met God. Bij iedere titel is gekeken naar de iconografische traditie van de christelijke kunst voor een attribuut of een houding welke bij de betreffende naam past. Dit attribuut, of de houding heeft een modern jasje gekregen.
Traditie en heden komen elkaar tegen in de foto. Er is, in alle bescheidenheid, nieuwe religieuze kunst ontstaan.

In oktober 2018 staat de cyclus voor de vieringen in de Janskerk in het teken van de Litanie van Maria. Een aantal foto’s zal in deze maand al in de Janskerk te zien zijn. En de diepere, veelal christologische betekenis zal als een rode draad door de cyclus lopen.
Dat de namen voor een vrouw waar we weinig over weten ons mogen uitdagen om zelf met de Bijbelse verhalen en de iconografische beelden aan de slag te gaan. Dat de soms gekke titels voor Maria ons leren “Ja” te zeggen tegen het grootste gebod van de Eeuwige: de Liefde.

Johanneke Bosman