Financiële zaken EUG

De EUG heeft een jaarbegroting van ongeveer € 200.000,-. De belangrijkste kostenposten zijn de salarissen van pastores en musici, de kosten van vieringen en de huur van de Janskerk en de ruimte op de Oudegracht.
Al dat geld wordt bijeengebracht door leden van de EUG, maar ook door mensen die zich als belangstellende hebben opgegeven. De EUG krijgt dus geen subsidie.

Kerkbalans

De bijdragen van EUG’ers komen binnen via de Actie Kerkbalans (die de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) voor de EUG verzorgt) of via de Alternatieve Actie Kerkbalans (die via de eigen Stichting Belangenbehartiging van de EUG verloopt).
Voor meer informatie over deelname aan deze acties: zie de folder ‘De financiën van de EUG/Janskerkgemeente 2019’. 

Download voor de alternatieve kerkbalans het Toezeggingsformulier.

Giften direct aan de EUG

Leden en ook niet-leden kunnen de EUG steunen met giften aan de Stichting tot Behartiging van de Belangen van de EUG.
IBAN:NL 21 TRIO 0391 1583 68 t.a.v. St. BB EUG te Utrecht. Maar u kunt ook gebruik maken van onderstaande betaalknop:

Naam

Bedrag €*Periodieke schenking

Het is voordelig voor de gever en voor de EUG om een toezegging te doen voor een periode van 5 jaar: een zogenaamde periodieke schenking. Dat geeft de gever meer mogelijkheden voor belastingaftrek. En voor de EUG is het van groot belang om ook op de wat langere termijn te weten waar we aan toe zijn.

– Voor deelnemers aan de Actie Kerkbalans via de PGU is informatie is hierover te vinden op de website van de PGU.
– Voor deelnemers aan de Alternatieve Actie Kerkbalans hebben we de folder ‘Slim geven voor de Stichting BB’ en het ‘Formulier Periodieke Gift Stichting BB‘  beschikbaar.

ANBI

Voor giften via Kerkbalans of de Stichting tot Behartiging van de Belangen van de EUG geldt een belastingvoordeel: Wettelijk verplichte informatie over de EUG

De wijkgemeente heeft zelf geen rechtspersoonlijkheid; de protestantse gemeente Utrecht heeft dat wel. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website.

Contact

Voor meer informatie over giften en over schenken aan de EUG kun je contact opnemen met de penningmeester van de EUG, bestuurslid Financiën.