Kerk op Schootviering met als thema ‘de doop’.

Zondag 30 september is er een kerk-op-schoot-viering voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar met hun ouders.
We zingen en bidden met elkaar, beleven op creatieve wijze een bijbelverhaal en delen ons eten. Daarna sluiten we aan bij de viering in de Janskerk.

Deze zondag zullen er twee kinderen gedoopt worden.

Inloop met koffie/thee/limonade om half elf. Begin viering om elf uur.
Voor meer informatie of aanmelden: Elisewoertman@hotmail.com

De volgende kerkopschootvieringen zullen zijn op 18 november, 16 december en 17 februari. Zet ze vast in je agenda!