In deze blog heb ik al eerder iets uitgelegd over de bouw van een watertank, maar misschien goed het geheugen even op te frissen.

In Guinée-Bissau is een methode ontwikkeld om schoon drinkwater per wooneenheid te verzamelen en op te slaan. In dorpen waar een drinkwaterprobleem is, kunnen huiseigenaren een verzoek indienen bij de St. Sanjuna om een cementen tank voor de opvang van 5.000 liter regenwater te maken. De opvang van regenwater gebeurt door het regenwater dat in de regentijd op een huis valt via een gotensysteem naar de fossa te leiden. Het water blijft in zo’n tank goed tot aan de droge tijd.

Sanjuna heeft geregeld dat een metselaar is opgeleid, die samen met 2 assistenten de tanks bouwt met gebruik van lokaal verkrijgbare materialen. Dit draagt bovendien dus bij aan de lokale economie.

Op zondag 23 april a.s. wordt weer een collecte gehouden voor de St. Sanjuna ten behoeve van de bouw van watertanks (fossa’s). Wie meer wil weten over het werk van de St. Sanjuna kan het een en ander lezen op hun website.

Van harte aanbevolen!!

Liesbeth Kuyvenhoven

Na de viering van komende zondag zal ik met wat informatiemateriaal voor in de kerk staan.

Sanjusa watertankSanjusa watertank