Op zondag 5 november collecteren we voor Huize Agnes.

Huize Agnes biedt tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.
In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting, uithuwelijking, verkrachting of vrouwenhandel, enkelen belanden in Nederland. Als zij om uiteenlopende redenen geen verblijfsvergunning krijgen, belanden zij op straat. Daar zijn zij te kwetsbaar voor. Daarom biedt Huize Agnes hen een veilig onderdak en hulp bij problemen op het gebied van gezondheid, opvoeding, taal en financiën.

Huize Agnes is een veilige plek waar de vrouwen zich geen zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd of slaapplaats, zodat ze – in elk geval zes maanden – in alle rust kunnen nadenken over hun toekomst. Er is goed contact met instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land.

Huize Agnes is een particulier initiatief. In 2004 richtte Henny van den Nagel de stichting Agnes van Leeuwenberch op. In oktober 2006 werd het eerste Agnes-Huis geopend, gevolgd door Huize Agnes 1 en 2 in 2012. Vanaf september 2015 geeft de gemeente Utrecht een subsidie, waarvan twee medewerkers betaald worden; een activerend begeleider en een woonbegeleider. Daarnaast blijft ondersteuning hard nodig in de vorm van schenkingen en donaties en van veel tijd en energie van de vrijwilligers.

Op zondag 19 november zullen we tweede keer collecteren voor Huize Agnes.