Op Palmzondag vieren we de intocht in Jeruzalem, een dubbel feest. Enerzijds wordt Jezus als een koning binnen gehaald, door een mensenmenigte ontvangen om alles wat ze van hem gehoord en gezien hebben. De vreugde klinkt in alles door, met luide stem prijzen ze God. Zelfs als zij zouden zwijgen, zouden de stenen doorgaan met jubelen. Anderzijds is het ook de opmaat van de Goede week, het verraad en verdriet van de kruisdood staan als het ware al om de hoek te wachten. Jezus zelf huilt als hij de stad Jeruzalem ziet opdoemen, om alles wat komen gaat aan ondergang en pijn.

Detail Glas-in-lood raam Durham Cathedral, Groot Brittannië
Foto: Johanneke Bosman