In deze kerstnacht horen we de aloude woorden uit het Lukasevangelie. Het zoeken naar onderdak van Maria en Jozef, die telkens weggestuurd worden als ze aankloppen voor onderdak. Jezus die geboren wordt in een stal, Gods woonplaats onder de mensen is de voederbak in een stal met dieren. Haast onopvallend deelt de Eeuwige onze broze bestaan. Over die unieke band zingt psalm 27: “Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.” Waar vindt onze kwetsbaarheid een veilig thuis? Wie mag er schuilen in ons huis?

24 december – 22.30 uur in de Janskerk, Janskerkhof, Utrecht