De cultus rond Maria heeft eeuwenlang ook allerlei componisten geïnspireerd. Laurens de Man, pianist en organist van de Janskerk, speelt op 7 oktober een selectie van “Mariale” muziek in een concert waaraan ook het Janskoor o.l.v. bariton Hans Leeuwenhage medewerking verleent.

Zo klinken:
eeuwenoude Mariahymnes
in afwisseling met Middeleeuwse én laat-Romantische orgelsoli.
Ook klinken twee delen uit Messiaens revolutionaire pianocyclus “Vingt Regards sur l’Enfant Jésus” uit 1944.
Het concert besluit met het aangrijpende “Urlicht” van Gustav Mahler, een direct en puur gebed tot de “Rode Roos”.

Zondag 7 oktober 2018, aanvang 13 uur, het concert duurt een uur en is gratis toegankelijk, vrijwillige bijdrage.