Komende zondag gaan we weer collecteren voor Sanjuna.

Na de collecte komende zondag zal ik tijdens het koffiedrinken weer vragen van belangstellenden beantwoorden en toelichting geven op het materiaal dat ik bij me heb. Na zo’n collecte voor Sanjuna blijken er altijd EUG-ers te zijn met belangstelling voor – en vragen over dit project. Je kunt meer over Sanjuna lezen op www.sanjuna.nl

Ook kun je je opgeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief via info@sanjuna.nl

En je kunt natuurlijk ook rechtstreeks financieel bijdragen aan de stichting Sanjuna, bijvoorbeeld door het betalen van een studiebeurs voor een schoolkind, liefst gedurende haar of zijn hele schoolcarrière. Dat gaat om € 40/jaar voor een basisschoolleerling en € 60/jaar voor een lyceumleerling.

Van harte aanbevolen! Liesbeth Kuyvenhoven