Komende zondag is het Palmzondag en daarmee begint de Goede Week.
Bij deze alle bijzondere vieringen tot Pasen op een rijtje:

Vieringen in de Goede Week thema ‘broosheid’

De weg van Jezus leidt tot de dood aan een kruis. Zijn leven lang heeft hij anderen geïnspireerd en laten zien wat goed en waarachtig leven is, in verbondenheid met de Eeuwige. Nu gaat hij in overgave de weg die elke mens moet gaan: de geest geven, tot stof weerkeren, terug in de aarde. Met Pasen ontvangen wij Licht, dat wij vervolgens zelf ook mogen doorgeven en laten schijnen. Vol verwondering staat Petrus bij het lege graf, met de linnen doeken als stille getuigen. Hoe worden wij mensen die het Licht kunnen doorgeven aan de wereld om ons heen?

14 april Theaterviering
Palmzondag 11:00 uur
Voorganger Elise Rommens-Woertman, m.m.v. het Janskoor
Thema: Jubelen en ten onder gaan
Bijbeltekst: Lukas 19,29-44
Op 14 april zal de theatergroep van de EUG/Janskerkgemeente een inspirerende bijdrage leveren aan de viering en de dubbelheid van Palmzondag: Vreugde om de intocht van Jezus, in de wetenschap dat we op de drempel staan van de Goede week.
Delen van de theatervoorstelling die in juni zal plaatsvinden
zijn verweven in de viering zelf en het belooft zo een creatieve Palmzondagviering te worden,
samen met de kinderen die een palmpaasstok maken tijdens de verhaalgroep.

18 april Witte donderdag 19:30 uur

Voorganger Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Thema: Verbonden zijn
Bijbeltekst: Lukas 22,7-27

19 april Goede Vrijdag 19:30 uur
Voorganger Jasja Nottelman, m.m.v. het Janskoor
Thema: Sterven
Bijbeltekst: Lukas 23,26-56

Wake in de Janskerk op 19 april ’s avonds
Aansluitend aan de viering van Goede Vrijdag die om 19.30 uur begint zal er een wake zijn in de Janskerk tot ongeveer middernacht. Er is de ruimte om stil te zijn, te bidden en te zingen, te waken met elkaar in het donker van de nacht.

20 april Paasnachtviering 22:30 uur
Voorganger Elise Rommens-Woertman, m.m.v. het Janskoor
Thema: Het licht doorlaten
Bijbeltekst: Genesis 1 en Lukas 24,1-13
Tijdens de paasnachtviering zal een expositie van kunstenaar Jan de Boon uit Leiden ons op bijzondere wijze de weg wijzen naar het Licht van Pasen. Een spel van donker en licht verbeeld rond de levensweg van iedere mens, waarin muziek en verstilling een belangrijke plaats innemen.

21 april Eerste paasdag 11:00 uur

Voorganger Johanneke Bosman, m.m.v. het Janskoor
Thema: Verrijzen
Bijbeltekst: Johannes 20,11-18