Jezus gaat zijn dood tegemoet, met het kruis op zijn rug. Bespot en uitgehoond wordt hij weggeleid. Ook op zijn laatste gang door het leven ontmoet hij mensen. Eerst wordt Simon van Cyrene verplicht om Jezus te helpen zijn kruis te dragen. Tegen wil en dank wordt hij een medespeler in het drama rond Jezus. Vervolgens ziet Jezus enkele wenende vrouwen in de mensenmenigte en spreekt hen aan: Huil niet om mij, maar om jezelf en jullie kinderen. Simon wordt gedwongen om Jezus te zien, Jezus op zijn beurt ziet in die anonieme menigte de vrouwen staan. In beide situaties ontstaat er verbinding, stemmen zij voor heel even zich op elkaar af.

Detail Kruisweg Kevelaer, Duitsland
Foto: Johanneke Bosman