Jezus zocht tijdens zijn kruisweg verbinding met de huilende vrouwen langs de kant van de weg.

Simon van Cyrene  helpt (enigszins onder druk) Jezus met het dragen van zijn kruis en zijn zo met elkaar verbonden.

Mensen leven in verbinding, in de ontmoeting met elkaar.
Schrijf elke avond van deze week op met wie of wat je je vandaag verbonden hebt gevoeld?
Hoe kwam die verbinding tot stand? Wat beleef je daar aan? Wat brengt het jou en de ander?

Kruiswegstatie, Lourdes, Frankrijk
Foto: Johanneke Bosman