Over opvoeden en spiritualiteit

Sinds dit voorjaar komt met enige regelmaat een aantal ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd bij elkaar, om uit te wisselen over opvoeding en spiritualiteit. Elke keer bereidt iemand anders de avond voor.

De linkerwang toekeren

Afgelopen keer hebben we het gehad over ‘de linkerwang toekeren’.
Ter voorbereiding op deze avond, en naar aanleiding van het bijbelverhaal uit Mattheüs over ‘ook de andere wang toekeren’ stuurde Gerdien de link door naar de volgende uitleg over ‘de andere wang toekeren’. Het stukje uit de Bijbel met de uitleg erbij bleek een goede manier te zijn om de avond te starten.

Concrete vragen en voorbeelden

In het gesprek dat daarop volgde kwamen allerlei concrete voorbeelden en vragen uit het dagelijks leven ter tafel, zoals:
– hoe ga je als ouder om met je kind dat direct terugslaat als het geslagen wordt
– wat doet een kind dat mediator is op het schoolplein bij (fysieke) conflicten daar
– wat doe je bij conflicten bij jou thuis tussen jouw kind en een vriendje of vriendinnetje
– hoe verandert je rol als ouder als je kind ouder wordt
– hoe ga je als volwassene om met gedrag van collega’s dat voor jou een onwerkbare situatie en werksfeer oplevert, en waarbij praten niet blijkt te werken of lukken
– hoe (en wat) kun je leren van situaties waar je als ouder (ooit) tegenaan bent gelopen, en kun je dit gebruiken in de opvoeding
– soms lijkt het of je in het leven aldoor tegen hetzelfde aanloopt; is dat ook zo?

Nuttige, leerzame en gezellige gesprekken

Het was een nuttige, leerzame en gezellige avond, en we willen hier dan ook mee doorgaan; met een frequentie van ongeveer 1 keer per 2 à 3 maanden. Andere ouders worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten, ook eenmalig.
De avonden vinden voorlopig bij iemand thuis plaats. Dan heeft in ieder geval 1 adres geen oppas nodig! Mocht de groep te groot worden, dan kan er uitgeweken worden naar de Oudegracht.

Over het onderwerp van de volgende keer volgt meer info, ook via de andere sociale media-kanalen van de Verhaalgroep en de EUG.

Volgende avond

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 november om 20.00 uur. Mail voor info en aanmelding naar: bos.gerdien[at]gmail.com.