Zondag 12 juni is er gesproken over Spreuken 8, waarin vrouwe wijsheidwordt bezongen, Gods wijsheid als de eerstgeborenen van de schepping. In de Christushymne uit de Kolossenzenbrief wordt dit van Christus gezegd. God staat niet tegenover de wereld. God is mens geworden betekent dat Gods Wijsheid in de hele werkelijkheid geboren wordt. 

Lees de overweging nog eens na.