Zondag 20 mei is het Pinksteren! We zien in deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren uit naar het uitstorten van de gaven van de Heilige Geest. Het is niet iets wat ooit, in een ver verleden is gebeurd, maar wat ook ons kan overkomen: bezieling door de Heilige Geest.
In de viering van Pinksteren staat het uitstorten van de Geest centraal.

Litanie van Maria-project

Er bestaan vele litanieën, een daarvan is de Litanie van Loreto. Misschien beter bekend als de Litanie van Maria. In dit lange gebed wordt de hulp van Maria gevraagd, en wordt zij bij vele namen genoemd. Het is een intrigerende lijst van namen voor Maria, die allemaal afzonderlijk een rijke catechese en geloofsverdieping in zich dragen. Het klinkt misschien wat gek, maar in veel van de namen toegedicht aan Maria, vinden we handreikingen voor een persoonlijke relatie tussen ons God-zoekers en God.

Teunis Hol en Johanneke Bosman zijn begonnen met een uniek project: het in beeld brengen van de afzonderlijke namen van Maria. Door de geschiedenis heen is Maria, met haar vele namen op schilderijen, in beeldhouwwerken en teksten vastgelegd. Nu, worden mensen, zowel mannen als vrouwen, gefotografeerd met een attribuut als representatie van de afzonderlijke naam. De kleur blauw is een terugkerend thema op alle foto’s. Uiteindelijk zal het resultaat 51 foto’s zijn.

De foto’s zullen voorzien worden van meditatieve teksten en verdieping m.b.t. de betreffende titel van Maria. In oktober 2018 is de cyclus gewijd aan deze litanie van Maria waarbij de foto’s ook een rol zullen spelen. Het prachtige licht van de Janskerk en de Janskerk zelf zijn het decor van de foto’s.
Het is nog ‘work-in-progress’ dit project. Heb je interesse om mee te doen, of wil je er meer van weten kun je contact opnemen met Teunis of Johanneke.