Huize Agnes – opvang voor vrouwen

Huize Agnes – opvang voor vrouwen

Op zondag 5 november collecteren we voor Huize Agnes. Huize Agnes biedt tijdelijk opvang aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen. In veel landen en culturen is het voor vrouwen niet veilig. Sommigen vluchten voor besnijdenis, uitbuiting,...
collecte Europa Kinderhulp

collecte Europa Kinderhulp

Komende zondag 2 juli collecteren we voor Europa Kinderhulp. Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al 55 jaar hebben zij als doel...
Ons diaconale doel voor zondag

Ons diaconale doel voor zondag

Komende zondag 28 mei collecteren we voor de derde keer voor een doel dat we langduriger gaan steunen. Dit jaar geven wij langdurige steun aan 1 van de stedelijke diaconale doelen van de PGU: Vluchtelingenwerk. Dan komt het geld onder andere terecht bij Stichting...
Collecteren voor Kirkuk

Collecteren voor Kirkuk

In december hebben we meegedaan aan de adventsactie van de Utrechtse R.K parochies ten behoeve van bisschop Mirkis in Kirkuk. In de collectes van 7 en 21 mei gaan we nogmaals een keer collecteren voor dit goede doel. Dit schreven we in december: Monseigneur Mirkis...
Collecteren in de goede week

Collecteren in de goede week

Binnenkort is het Pasen en dat betekent dat er een vele evenementen op het programma staan en dat betekent dus ook veel collecte-momenten. Allereerst collecteren we op Witte Donderdag 13 april nog een keer voor Stichting Epafras. Op Eerste Paasdag 16 april, maar ook...