Job lezen 7

Job lezen 7

Voor de laatste keer: Job lezen – een terugblik Wat uit het boek Job helpt ons om goed om te gaan met de vragen van lijden en leed? Steeds terug kwam het woord verbondenheid. Job wil als mens echt gezien en gehoord worden. Dat verlangt hij van zijn vrienden, en ook...
Job lezen 6

Job lezen 6

Geen ontknoping, maar aanhoudende verwarring – dat is ons gevoel nu we het boek Job uitgelezen hebben. Het begint met stevige inleidingen als God (eigenlijk steeds de bijzondere Israelitische godsnaam JHWH – de Ene, de Eeuwige) eindelijk aan het woord komt, met een...
Job lezen 5

Job lezen 5

Opeens meldt zich nog iemand in het gesprek van Job en zijn vrienden: Elihu (hoofdstukken 32-37). Hij is boos dat er in alle gepraat nog geen antwoord geklonken heeft. Hij gaat dat antwoord nu geven, kondigt hij aan. Hij antwoordt Job dat God wel degelijk een antwoord...
Job lezen 4

Job lezen 4

We kwamen toe aan de derde ronde van de gesprekken tussen Job en zijn vrienden, hoofdstukken 22-31. Het valt op dat de derde vriend niet meer aan het woord komt, en de tweede vriend alleen een korte, wat bleke inbreng heeft (‘wij mensen schieten nu eenmaal te kort’)...
Job lezen 3

Job lezen 3

Job lezen – 20 maart We lazen de tweede ronde van de gesprekken tussen de vrienden en Job, hoofdstukken 15-21. Nou ja – gesprek? Ze lijken langs elkaar heen te praten. De vrienden vallen terug op het gezag van de traditie en verwijten Job zijn arrogantie, omdat hij...