Afgelopen zondag, 9 september, nam Harry Pals afscheid van de EUG/Janskerkgemeente vanwege zijn emeritaat. En wij namen afscheid van hem. Een terugblik…

Harry ging zelf voor in de ochtendviering: de eerste in de cyclus ‘Vrede’. Hoe toepasselijk… een thema dat Harry op het lijf geschreven is! We lazen uit Micha en uit Matteüs. Een roep om te proberen te leven vanuit een visioen – maar wat doen we daarmee? En wat doe je als iemand je op de linkerwang slaat? Of was het nou de rechter? Dat maakt zeker uit, zo liet de voorbereidingsgroep zien.

Na de viering waren er toespraken van EUG-voorzitter Jaap Rodenburg en van de voorzitter van de Protestantse Gemeente Utrecht, René van Bemmel. Daartussen werd Harry verrast met een liedmedley, met naar hem toe herschreven teksten van o.a. Huub Oosterhuis.

 

In het jaar voor zijn afscheid had Harry een terugblik geschreven. Die kreeg de prikkelende titel ‘Verbinden en aanjagen’ en was de basis onder het middagprogramma met sprekers over de kerk, God en bijbeltaal. De sprekers eindigden met een vraag aan Harry, en zijn antwoord daarop. Daarna kreeg een EUG’er een interview-vraag: Wat hadden gesprekken met Harry over dit onderwerp gebracht? De sprekers werden afgewisseld met prachtige muziek door Laurens de Man, een gedicht van Vlieland en een lied van de collega’s. Aan het eind spraken Harry’s kinderen Piter en Geke over hoe zij hem hadden ervaren als vader en dominee.

Geen afscheid zonder cadeaus. Harry kreeg van ons een ingelijste foto van het lam boven de Janskerk, een fotoboek en een magazine over zijn tijd bij de EUG en een glazen fruitschaal in de vorm van het Janskerk-doopvont. En een hele slinger met persoonlijke afscheidsbijdragen op een A5 of A4.

En zo zwaaiden wij Harry uit. Het was duidelijk dat Harry het een hele mooie dag vond!