Broosheid

EUG Project veertigdagentijd 2019

Vastenkalender 2019

Hier komt vanaf 6 maart dagelijks een nieuwe post van de vastenkalender 2019 te staan.

Digitaal

Ontvang elke dag in je mailbox een inspirerende tekst, een column van een EUGer over wat broosheid betekent, een creatieve opdracht of muziek uitgezocht door Laurens de Man.

Meld je aan via dit formulier:

Inleiding

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn, veertig dagen leefde Jezus in die eindeloze woestenij. In de tijd voor Pasen zijn wij als het ware veertig dagen onderweg.

Op Aswoensdag klinken de woorden uit het scheppingsverhaal: ‘Van stof ben je, tot stof zul je wederkeren’. Dat is wat wij mensen zijn. Gemaakt uit het stof van de aarde, broos en sterk, aards en breekbaar.

We worden in deze veertigdagentijd uitgedaagd om naar binnen te keren, om stil te durven staan bij dat broze leven in al zijn facetten, in het voetspoor van Jezus die de weg door lijden en sterven heen ging. Om in onze broosheid te zoeken naar de verbinding met de wereld om ons heen, naar liefde zonder grenzen, om ons toe te vertrouwen aan de ontferming van God.

Tomas Halik schrijft daarover in zijn boek Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven:
‘De opstanding is dus geen ‘happy end’, maar een uitnodiging en een bevel […] we moeten niet bang zijn om in de liefde te wonen, ook wanneer ze naar de maatstaven van de wereld verliest. We moeten de moed hebben om ons tegen de wijsheid van deze wereld in te richten op de dwaasheid van het kruis. Misschien wilde Jezus Tomas, wiens geloof hij door het aanraken van de wonden liet herleven, wel precies dat vertellen: Daar, waar je het menselijk leed aanraakt, daar zie je dat Ik leef, dat ‘ik het ben’.’

In de veertigdagentijd staan zowel de vieringen als een aantal activiteiten in het teken van ‘broosheid’.

Verrijzen – Eerste paasdag

Maria ontmoet Jezus als de Verrezene bij het lege graf. Anders dan voorheen is Jezus aanwezig. Zij zijn met elkaar verbonden en tegelijk klinkt ook de uitspraak van Jezus dat Maria hem niet mag vasthouden, omdat hij naar zijn vader gaat. Maria vertelt dit alles aan de...

Lees meer

Het licht doorlaten – Stille zaterdag

Vanavond in de paasnachtviering (om 22:30 uur in de Janskerk) vieren we dat liefde sterk is als de dood. Dat het Licht sterker is dan de duisternis. Worden wij nieuwe mensen, geven wij de aarde een nieuw gezicht.
Dit jaar zal het een verstilde viering zijn, waarin wij...

Lees meer

Sterven – Goede vrijdag

Johannes Brahms (1833-1897) Rhapsodie voor piano in Es, op. 119 nr. 4 https://www.youtube.com/watch?v=E5kD14uHSlo Bij het door de voorbereidingsgroep gekozen thema van Palmzondag, “Jubelen en ten onder gaan”, gaat mijn spontane associatie richting de laatromanticus...

Lees meer

Verbonden zijn – De noche

De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, sollo la sed nos alumbra Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water. Enkel de dorst zal ons licht zijn. TAIZÉ muziek om tussen dissonanten en tonaliteit een weg te zoeken die begaanbaar...

Lees meer

Jubelen en ten onder gaan

Een ouderwetse huiskamer. Zo’n vijftien mensen in de kring. In het midden een kaars, een klankschaal, een kruikje en twee schaaltjes geurige zalf. Iemand speelt zacht gitaar, melodieën van Bach. Achter het raam een zee van witte bloesems… In het kader van het thema...

Lees meer

Jubelen en ten onder gaan: Zingen

Jij, barmhartige, ik wil voor je zingen Een lied van verdriet, en één van vreugde een lied van alleen en een lied van samen een lied tegen de bierkaai en één om moed een lied van zwakheid en één van sterkte een lied van verlangen en een lied van loslaten een lied van...

Lees meer

Jubelen en ten onder gaan: Lukas 19, 29-44

Op Palmzondag vieren we de intocht in Jeruzalem, een dubbel feest. Enerzijds wordt Jezus als een koning binnen gehaald, door een mensenmenigte ontvangen om alles wat ze van hem gehoord en gezien hebben. De vreugde klinkt in alles door, met luide stem prijzen ze God....

Lees meer

Ontmoeten: een weg op dood en leven

(van Bethanië naar Jeruzalem) Will Kamminga schreef jaren geleden onderstaande bespiegeling over de levensweg van Jezus, in nauwe verbondenheid met haar eigen weg door het leven. Wie ziet wie staan? Met welke ogen kijken wij naar de wereld om ons heen, en naar...

Lees meer

Ontmoeten: muziek

César Franck (1822-1890) Uit: Symfonie in d: deel 2: Allegretto https://www.youtube.com/watch?v=eiAyo78-NDc Bij deze zondag is als thema “Ontmoeten” gekozen: Jezus vindt tijdens zijn lijden verschillende mensen op zijn pad en gaat met hen een interactie aan: Simon van...

Lees meer

Activiteiten

Ontmoeting met ouderen
We zijn met een klein groepje te gast bij een huiskamerviering voor dementerende ouderen in huize Swellengrebel, waar Thea Peereboom werkt.
Voor deze ontmoeting vindt er een voorbereidingsmoment plaats, om ons voor te bereiden en te kijken wat wij als EUG kunnen brengen.

Datum: vrijdagmiddag 12 april om 14 uur (let op, gewijzigde datum!).
Aanmelden kan bij Bernadette van Dijk tot uiterlijk 25 maart.

Straatpastoraat Utrecht
We zijn welkom bij het straatpastoraat in Utrecht, om aanwezig te zijn bij een viering in de Domkerk voor daklozen.

Datum en tijd: zondagmiddag 14 april (Palmzondag!) viering 15.30 (inloop en koffie vanaf 15.00) tot 18.15
Aanmelden is nodig omdat er maar beperkt plek is vanwege het ontmoetingskarakter.
Dat kan bij Bernadette van Dijk tot uiterlijk 1 april.

Workshop: Mozaïek van scherven
Het maken van een gezamenlijk kunstwerk dat bestaat uit breekbare, broze voorwerpen, al dan niet al kapot gegaan. Het kopje van je oma, scherven van een glas, alles wat voor jou symbool staat voor jouw broosheid.
Daarover wisselen we uit met een groep, terwijl we ondertussen het kunstwerk maken. Zo ontstaat uit onze broosheid iets nieuws. Dat kunstwerk komt te staan, met uitleg erbij, op de Oudegracht.
De workshop wordt begeleid door Nina Kortekaas (Kunstzinnig therapeut, werkzaam bij een straaltje los)

Datum en tijd: woensdag 10 april om 19:30 uur
Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij Elise Woertman.

Rond de vieringen

Broosheid verbeeldt
In de vieringen zullen kubussen gemaakt uit rijstepapier en bamboestokken op het hoogkoor staan. Deze kubussen zijn door met materiaal van zichzelf al broos en kwetsbaar, en zullen in verschillende opstellingen staan, passend bij het thema.
Vanaf aswoensdag zullen er ook pakketjes op de liturgietafel liggen om thuis een kubus te maken, een haast meditatieve oefening om dat te doen.
De kinderen zullen hier in de verhaalgroep op eigen wijze bij aansluiten.

Preek van de leek door Wim Eickholt
in de viering van 31 maart zal Wim Eickholt een preek van de leek houden over het thema ‘broosheid’ vanuit zijn ervaring als ex-dakloze.

Palmzondagviering met theater
Op 14 april zal de theatergroep van de EUG/Janskerkgemeente een inspirerende bijdrage leveren aan de viering en de dubbelheid van Palmzondag: Vreugde om de intocht van Jezus, in de wetenschap dat we op de drempel staan van de Goede week.
Delen van de theatervoorstelling die in juni zal plaatsvinden zijn verweven in de viering zelf en het belooft zo een creatieve Palmzondagviering te worden.

Wake in de Janskerk op 19 april ’s avonds
Aansluitend aan de viering van Goede Vrijdag die om 19.30 uur begint zal er een wake zijn in de Janskerk tot ongeveer middernacht. Er is de ruimte om stil te zijn, te bidden en te zingen, te waken met elkaar in het donker van de nacht.

Paasnachtviering met expositie van Jan de Boon
Tijdens de paasnachtviering zal een expositie van kunstenaar Jan de Boon uit Leiden ons op bijzondere wijze de weg wijzen naar het Licht van Pasen. Een spel van donker en licht verbeeld rond de levensweg van iedere mens, waarin muziek en verstilling een belangrijke plaats innemen.