Broosheid

EUG Project veertigdagentijd 2019

Vastenkalender 2019

Hier komt vanaf 6 maart dagelijks een nieuwe post van de vastenkalender 2019 te staan.

Digitaal

Ontvang elke dag in je mailbox een inspirerende tekst, een column van een EUGer over wat broosheid betekent, een creatieve opdracht of muziek uitgezocht door Laurens de Man.

Meld je aan via dit formulier:

Inleiding

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn, veertig dagen leefde Jezus in die eindeloze woestenij. In de tijd voor Pasen zijn wij als het ware veertig dagen onderweg.

Op Aswoensdag klinken de woorden uit het scheppingsverhaal: ‘Van stof ben je, tot stof zul je wederkeren’. Dat is wat wij mensen zijn. Gemaakt uit het stof van de aarde, broos en sterk, aards en breekbaar.

We worden in deze veertigdagentijd uitgedaagd om naar binnen te keren, om stil te durven staan bij dat broze leven in al zijn facetten, in het voetspoor van Jezus die de weg door lijden en sterven heen ging. Om in onze broosheid te zoeken naar de verbinding met de wereld om ons heen, naar liefde zonder grenzen, om ons toe te vertrouwen aan de ontferming van God.

Tomas Halik schrijft daarover in zijn boek Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven:
‘De opstanding is dus geen ‘happy end’, maar een uitnodiging en een bevel […] we moeten niet bang zijn om in de liefde te wonen, ook wanneer ze naar de maatstaven van de wereld verliest. We moeten de moed hebben om ons tegen de wijsheid van deze wereld in te richten op de dwaasheid van het kruis. Misschien wilde Jezus Tomas, wiens geloof hij door het aanraken van de wonden liet herleven, wel precies dat vertellen: Daar, waar je het menselijk leed aanraakt, daar zie je dat Ik leef, dat ‘ik het ben’.’

In de veertigdagentijd staan zowel de vieringen als een aantal activiteiten in het teken van ‘broosheid’.

Ontmoeten: gebed

Een blik Een aanraking Een klein gebaar Opstaan in de bus Voorlaten gaan op het kruispunt Een glimlach in de supermarkt Een omhelzing Een gesprek Een herkenning Armen die open gaan Ogen die echt zien Harten die elkaar raken Ontmoeten Johanneke Bosman Gemeentepastor...

Lees meer

Ontmoeten
: Vieringen in de Goede Week

Komende zondag is het Palmzondag en daarmee begint de Goede Week. Bij deze alle bijzondere vieringen tot Pasen op een rijtje: Vieringen in de Goede Week thema ‘broosheid’
 De weg van Jezus leidt tot de dood aan een kruis. Zijn leven lang heeft hij anderen geïnspireerd...

Lees meer

Ontmoeten: Verbinding zoeken

Jezus zocht tijdens zijn kruisweg verbinding met de huilende vrouwen langs de kant van de weg. Simon van Cyrene  helpt (enigszins onder druk) Jezus met het dragen van zijn kruis en zijn zo met elkaar verbonden. Mensen leven in verbinding, in de ontmoeting met elkaar....

Lees meer

Ontmoeten: Lukas 23, 26-32

Jezus gaat zijn dood tegemoet, met het kruis op zijn rug. Bespot en uitgehoond wordt hij weggeleid. Ook op zijn laatste gang door het leven ontmoet hij mensen. Eerst wordt Simon van Cyrene verplicht om Jezus te helpen zijn kruis te dragen. Tegen wil en dank wordt hij...

Lees meer

Verraden: overweging

Ze fascineren mij al jaren: de bordjes die je her en der langs de Duitse Autobahn ziet, bordjes met een kerk-symbool erop. Kerkjes, kapelletjes langs de snelweg: Autobahnkirchen. De documentairemaakster Elsbeth Fraanje maakte een met een Gouden Kalf bekroonde docu...

Lees meer

Verraden: “erbarme dich“ JS Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria “Erbarme dich” uit de Mattheuspassie https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4 De allerbekendste, meest voor de hand liggende associatie bij het thema “Verraden” is natuurlijk deze beroemde Aria uit de Mattheuspassie, die...

Lees meer

Verraden: vriendschap

De vriendschap tussen Judas en Jezus bleek brozer dan gedacht. Judas begon zich te ergeren aan Jezus.  Overal waar Jezus kwam stonden de mensen voor hem in de rij. Zag iemand Judas nog wel, of stond hij altijd maar in de schaduw van zijn vriend Jezus? Toen Judas de...

Lees meer

Verraden: Lukas 22: 47-62

VERRADERS In verschillende periodes van mijn leven heb ik anders naar dit verhaal gekeken, met andere oren gehoord. Vroeger, tot ver in de volwassenheid, was het een verhaal waarvan ik sommige personen diep treurige, nee, intens slechte mensen vond. Allereerst was...

Lees meer

Activiteiten

Ontmoeting met ouderen
We zijn met een klein groepje te gast bij een huiskamerviering voor dementerende ouderen in huize Swellengrebel, waar Thea Peereboom werkt.
Voor deze ontmoeting vindt er een voorbereidingsmoment plaats, om ons voor te bereiden en te kijken wat wij als EUG kunnen brengen.

Datum: vrijdagmiddag 12 april om 14 uur (let op, gewijzigde datum!).
Aanmelden kan bij Bernadette van Dijk tot uiterlijk 25 maart.

Straatpastoraat Utrecht
We zijn welkom bij het straatpastoraat in Utrecht, om aanwezig te zijn bij een viering in de Domkerk voor daklozen.

Datum en tijd: zondagmiddag 14 april (Palmzondag!) viering 15.30 (inloop en koffie vanaf 15.00) tot 18.15
Aanmelden is nodig omdat er maar beperkt plek is vanwege het ontmoetingskarakter.
Dat kan bij Bernadette van Dijk tot uiterlijk 1 april.

Workshop: Mozaïek van scherven
Het maken van een gezamenlijk kunstwerk dat bestaat uit breekbare, broze voorwerpen, al dan niet al kapot gegaan. Het kopje van je oma, scherven van een glas, alles wat voor jou symbool staat voor jouw broosheid.
Daarover wisselen we uit met een groep, terwijl we ondertussen het kunstwerk maken. Zo ontstaat uit onze broosheid iets nieuws. Dat kunstwerk komt te staan, met uitleg erbij, op de Oudegracht.
De workshop wordt begeleid door Nina Kortekaas (Kunstzinnig therapeut, werkzaam bij een straaltje los)

Datum en tijd: woensdag 10 april om 19:30 uur
Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij Elise Woertman.

Rond de vieringen

Broosheid verbeeldt
In de vieringen zullen kubussen gemaakt uit rijstepapier en bamboestokken op het hoogkoor staan. Deze kubussen zijn door met materiaal van zichzelf al broos en kwetsbaar, en zullen in verschillende opstellingen staan, passend bij het thema.
Vanaf aswoensdag zullen er ook pakketjes op de liturgietafel liggen om thuis een kubus te maken, een haast meditatieve oefening om dat te doen.
De kinderen zullen hier in de verhaalgroep op eigen wijze bij aansluiten.

Preek van de leek door Wim Eickholt
in de viering van 31 maart zal Wim Eickholt een preek van de leek houden over het thema ‘broosheid’ vanuit zijn ervaring als ex-dakloze.

Palmzondagviering met theater
Op 14 april zal de theatergroep van de EUG/Janskerkgemeente een inspirerende bijdrage leveren aan de viering en de dubbelheid van Palmzondag: Vreugde om de intocht van Jezus, in de wetenschap dat we op de drempel staan van de Goede week.
Delen van de theatervoorstelling die in juni zal plaatsvinden zijn verweven in de viering zelf en het belooft zo een creatieve Palmzondagviering te worden.

Wake in de Janskerk op 19 april ’s avonds
Aansluitend aan de viering van Goede Vrijdag die om 19.30 uur begint zal er een wake zijn in de Janskerk tot ongeveer middernacht. Er is de ruimte om stil te zijn, te bidden en te zingen, te waken met elkaar in het donker van de nacht.

Paasnachtviering met expositie van Jan de Boon
Tijdens de paasnachtviering zal een expositie van kunstenaar Jan de Boon uit Leiden ons op bijzondere wijze de weg wijzen naar het Licht van Pasen. Een spel van donker en licht verbeeld rond de levensweg van iedere mens, waarin muziek en verstilling een belangrijke plaats innemen.