Palmzondagviering met theater
Op 14 april om 11 uur zal de theatergroep van de EUG/Janskerkgemeente een inspirerende bijdrage leveren aan de viering en de dubbelheid van Palmzondag: Vreugde om de intocht van Jezus, in de wetenschap dat we op de drempel staan van de Goede week.
Delen van de theatervoorstelling die in juni zal plaatsvinden zijn verweven in de viering zelf en het belooft zo een creatieve Palmzondagviering te worden. De kinderen van der verhaalgroep zullen palmpaasstokken maken en meedragen. Er is ook een kerkopschootviering voor kinderen tot vier jaar in de kosterswoning.
Voorganger is Elise Rommens-Woertman, mmv Janskoor.

Ochtendgebed
Elke maandag in de veertigdagentijd is er een ochtendgebed in de Janskerk. Ook in de Goede Week kun je voor dit ochtendgebed terecht in de kerk, om 7.30 uur. Aansluitend is er een sober ontbijt in de kapittelkamer.

Witte donderdag

Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een viering die draait om ‘Verbonden zijn.’ Als mensen zoeken we elkaars nabijheid op, verlangen we naar verbondenheid en tegelijk is dat vaak zo moeilijk echt tot stand te brengen. Met wie of wat voelen wij ons verbonden? Hoe geven we dat vorm? Dat zijn vragen waarover we ons op deze avond buigen. Voorganger is Jasja Nottelman, mmv Janskoor.

Verstilling op Goede Vrijdag
Het thema voor Goede Vrijdag is ‘Sterven’. Ook deze viering begint om 19.30 uur. We zien in deze viering dat de weg van Jezus leidt tot de dood aan een kruis. Het is de weg die ieder mens moet gaan: de geest geven, tot stof weerkeren, terug in de aarde. Voorganger is Jasja Nottelman, mmv Janskoor.
Aansluitend aan de viering van Goede Vrijdag is er een wake in de Janskerk tot 01.00 ’s nachts. Deze viering staat in het teken van de vier elementen water, vuur, aarde en lucht. In een spaarzaam verlichte kerk zit je op kussentjes om te mediteren, er branden kaarsen, er is ruimte om stil te zijn, te bidden en te zingen.

Paasnachtviering met expositie van Jan de Boon
Op zaterdag 20 april is om 22:30 uur de paasnachtviering. Tijden deze nacht is er een expositie van kunstenaar Jan de Boon uit Leiden, die ons op bijzondere wijze de weg wijst naar het licht van Pasen. Ook klinkt er in samenspel daarmee prachtige muziek van Arvo Pärt, gezongen door het Janskerk o.l.v. Hans Leeuwenhage en begeleid door Laurens de Man. Een spel van donker en licht verbeeld rond de levensweg van iedere mens, waarin muziek en verstilling een belangrijke plaats innemen. Hoe worden wij mensen die het Licht kunnen doorgeven aan de wereld om ons heen?
Voorganger is Elise Rommens-Woertman

Eerste Paasdag

Op Paasmorgen  vieren we om 11 uur  Pasen. Maria  ontmoet Jezus als de Verrezene bij het lege graf. Anders dan voorheen is Jezus aanwezig en verbonden. Maria zoekt naar woorden om dat wat eigenlijk onzegbaar is te kunnen delen. Wat zegt het lege graf ons? 
Voorganger is Johanneke Bosman, mmv Janskoor. Er is verhaalgroep en creche.