Vieringen

Iedere zondag om 11.00 uur in de Janskerk

Janskerkhof 26 in Utrecht

Vieringen

In onze oecumenische vieringen zijn wij actief bezig met geloofs- en zingevingsvragen. Door onze verschillen in achtergrond zijn eigen vormen van vieren ontstaan. Wij zoeken regelmatig naar nieuwe inspiratie met andere teksten, muziek en vormen om elkaar te ontmoeten. Muziek, samen zingen en de stille momenten in de Middeleeuwse Janskerk zijn voor ons heel belangrijk. We proberen elkaar ook te inspireren door de overwegingen en gebeden. Of door het samenzijn in de kring in het koor, elkaar de vrede wensen en hand in hand het Onze Vader bidden. Met mensen van verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergrond. Met jarenlange deelnemers en steeds ook weer een nieuwe inbreng door studenten, tieners en jonge kinderen.

Tijdens de viering is er oppas voor de allerkleinsten.

De basisschoolkinderen hebben een eigen verhaal.

De tieners hebben hun eigen bijeenkomst!