Beste EUG’er en Janskerk-betrokkene,

Ben jij op de hoogte van de projecten die de komende weken, maanden op stapel staan?
Welke vieringen zijn extra speciaal in juni, september?
Deze vragen staan centraal in een nieuwsbrief uitgegeven in opdracht van het DB.

Waarom dit initiatief?
De EUG wil een proef doen met een eigentijdse en hernieuwde aanpak van haar publiciteit.
De nieuwsbrief is daarvan het resultaat. Dit initiatief is ingegeven door het idee dat te weinig mensen weten welke leuke activiteiten en projecten door de EUG worden ontwikkeld. Wij willen iedereen bijtijds op de hoogte stellen en daarmee alle EUG’ers de kans geven mee te doen of op een andere manier aan te sluiten.

En de andere media?
Maar we hebben toch een mooie website? En de Wijs? En het mededelingenblad? En Facebook?
Gelukkig wel! Het is fijn om zoveel mogelijkheden te hebben om onze leden te bereiken.
Mensen stellen zichzelf op de hoogte via verschillende kanalen, net waar zij behoefte aan hebben. Wij willen graag alle EUG’ers bereiken.

Hoe verhouden website, Wijs, mededelingenblad en Facebook tot elkaar?
Facebook een initiatief van een aantal leden, waarbij men contact heeft met elkaar. Ook worden evenementen op Facebook aangekondigd. Deze groep is echter van beperkte omvang. Niet iedereen wil of kan op Facebook.

De website wordt (nog) niet vaak bezocht. Dat heeft deels te maken met de inhoud. De mensen die activiteiten organiseren binnen en voor de EUG vergeten dikwijls de noodzaak om via de website kenbaar te maken waar zij mee bezig zijn. De nieuwsbrief gaat hierbij helpen.

Het mededelingenblad blijft in zijn huidige vorm bestaan omdat hier mensen mee bereikt worden die geen toegang hebben tot internet.
Wijs blijft zoals het is: een maandblad met ruimte voor interviews en reflectie.

Blijf op de hoogte en meld je aan.