Wijkgroepen

EUG’ers wonen verspreid door heel Utrecht en ver daarbuiten. Om de onderlinge betrokkenheid te vergroten zijn er wijkgroepen. Bijeenkomsten vinden eens per zes weken plaats bij iemand van de groep thuis. Is er in jouw wijk of gemeente geen groep, dan kun je een nieuwe groep vormen.

Contact: Elise Rommens-Woertman

 

Wijkgroep Noord

Sinds eind 2011 komen we om de zes weken bijeen, altijd bij iemand thuis. We starten met een ‘rondje maand’ om te horen hoe het met iedereen gaat. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Soms met een speelse vorm, soms meer de diepte in. Zo hebben we maskers beschilderd, hebben we ons verdiept in het Onze Vader en hebben we diverse geloofsthema’s besproken. Af en toe staat een avond in het teken van de spirituele autobiografie van een of twee groepsleden.

Wil je je bij ons aansluiten of wil je meer informatie over onze wijkgroep? Neem dan contact op met

Harriët Schoenmakers, 06-1623 9502 of
André van der Linden, 06-2259 3261

Wijkgroep Hoograven-Zuid

De groep bestaat uit 10 wijkgenoten, met zeer verschillende geloofsachtergronden. We wonen op loopafstand van elkaar (1-5 minuten), komen eens in de 6 weken bij elkaar en stellen per keer vast waar we het over zullen hebben. Zo hebben we een aantal hoofdstukken besproken uit een boek van Maria de Groot, “De innerlijke ruimte”; favoriete muziek beluisterd en besproken; gesproken over onderwerpen als (ontbreken van) godservaringen, bidden, enzovoort.

Er is ook volop ruimte voor ieders wel en wee. Sinds kort beginnen we de avonden vaak met een gezamenlijke maaltijd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jeanet Smilde.

Wijkgroep Lunetten
Doel van de gespreksgroep “Lunetten” is om aan de hand van een (bijbel)boek met elkaar in gesprek te gaan over ons eigen christelijk geloof in de praktijk van alledag, hier en nu.

Iedere derde woensdag van de maand, van 20.30-22.30 uur, bij één van de deelnemers thuis.

Meer weten? Neem contact op met Libert Hol, 030-2802305.

Wijkgroep Oog in Al

Een groepje mensen uit Oog in Al komt eens per 6 weken bij elkaar en praat over wat hen bezighoudt. Een ontmoeting, een gebeurtenis thuis of op het werk, een anekdote vormt de aanleiding tot een (diepgaand) gesprek over zaken rond leven en geloof. Sommige mensen zijn er altijd, anderen lukt en door een volle agenda slechts 1 of 2 keer per seizoen aanwezig te zijn. Wees welkom om mee te praten.

Meer weten? Neem contact op met Teunis Hol, 030-2340912.

Wijkgroep Tuinwijk/ Vogelenbuurt/ Pijlsweerd

Doel van de groep is om EUG-ers uit je eigen wijk beter te leren kennen en dingen met elkaar te (kunnen) bespreken die je wellicht niet met anderen bespreekt.

Woon je in één van deze deze wijken? Wees welkom en praat mee.

Meer weten? Neem contact op met Liesbeth Kuyvenhoven, 030-2733056.

Wijkgroep Houten

Contactpersoon:

Hennie Duijst, 06 5235 1306